Hlavní stránka/Katalog/Atypická dveřní madla

O


•tvarovaná trubka
ø30 mm
•provedení RAL, NEREZ
•rozměr ø200 mm
•výroba na zakázku,
dodací lhůta 4 týdny
ATYP R40
•tvarovaná trubka ø40 mm
•provedení RAL,NEREZ
•rozteč 350 mm
•výroba na zakázku,
dodací lhůta 4 týdny

Více ....

PK, PD


•ploché dveřní madlo
•materiál dural
20 ×100 mm
•povrchová úprava RAL dle přání zákazníka
•celková délka dle přání zákazníka
•výroba na zakázku,
dodací lhůta 4 týdny

Více ....

CA


•tvarovaná trubka
ø30 mm
•kombinace typy C a A
•provedení RAL,NEREZ
•rozteč 250,300,
350 mm
•celková délka libovolná
dle šířky dveří
•výroba na zakázku,
dodací lhůta 4 týdny

Více ....

FR 40/40


•úchopná část trub-
ka ø40 mm,úchyt
ø40 mm
•úchyty jsou montová-
ny šroubovým spoje-
ním s úchopnou částí
•provedení NEREZ
•celková délka/rozteč
úchytů libovolná dle
přání zákazníka
•výroba na zakázku,
dodací lhůta 4 týdny

Více ....

BA


•tvarovaná trubka
ø30 mm
•kombinace typu B a A
•provedení RAL, NEREZ
•rozteč 300,350,425 mm
•celková délka libovolná
dle šířky dveří
•výroba na zakázku,
dodací lhůta 4 týdny

Více ....

G40


•tvarovaná trubka
ø40
•provedení NEREZ
•rozteč libovolná dle
přání zákazníka
•výroba na zakáz-
ku,dodací lhůta 4
týdny

Více ....

LS - 4HR


•obdélníková profil
30 ×20 mm
•čtvercový profil
30 ×30 mm
•provedení NEREZ
•libovolné rozměry dle
přání zákazníka
•výroba na zakázku,
dodací lhůta 4 týdny

Více ....

LS


•materiál trubka ø30,
ø40 mm
•provedení NEREZ
•libovolné rozměry dle
přání zákazníka
•výroba na zakázku,
dodací lhůta 4 týdny

Více ....

LR - 4HR


•obdélníková profil
30 ×20 mm
•čtvercový profil
30 ×30 mm
•provedení NEREZ
•libovolné rozměry dle
přání zákazníka
•výroba na zakázku,
dodací lhůta 4 týdny

Více ....

LR


•materiál trubka ø30,
ø40 mm
•provedení NEREZ
•libovolné rozměry dle
přání zákazníka
•výroba na zakázku,
dodací lhůta 4 týdny

Více ....

LV - 4HR


•obdélníková profil
30 ×20 mm
•čtvercový profil
30 ×30 mm
•provedení NEREZ
•libovolné rozměry dle
přání zákazníka
•výroba na zakázku,
dodací lhůta 4 týdny

Více ....

LV


•materiál trubka ø30,
ø40 mm
•provedení NEREZ
•libovolné rozměry dle
přání zákazníka
•výroba na zakázku,
dodací lhůta 4 týdny

Více ....

TK1, TK2


•materiál – úchopná
část trubka ø40 mm,
konzole EV 1
•povrchová úprava RAL
dle přání zákazníka,
NEREZ
•rozměry úchopné části
libovolné
•úchopná část v kom-
binaci s jednou nebo
dvěma konzolami
•výroba na zakázku,
dodací lhůta 4 týdny

Více ....

A,J dřevo


• kombinace dřevo -
trubka ø30 mm
•provedení NEREZ lesk
02,kartáč 03/dřevo
dub lak polyuretanový
-matný
•typ A hloubka 90 mm,
rozteč volitelná
•typ J hloubka od
45 mm,rozteč volitelná
•dveřní madla kombi-
novaná,se vyrábějí na
zakázku
•dodací lhůta 4 týdny
•rozměr dle přání zákaz-
níka

Více ....

FV dřevo


• kombinace dřevo - trubka ø30 mm
•provedení NEREZ lesk
02,kartáč 03/dřevo
dub lak polyuretanový-matný
•hloubka 90 mm,
celková délka a rozteč
úchytů volitelná
•dveřní madla kombi-
novaná,se vyrábějí na zakázku
•dodací lhůta 4 týdny
•rozměr dle přání zákaz-
níka

Více ....

J4HR dřevo


•kombinace dřevo-profil
•obdélníkový profil
30 ×20 mm,čtvercový
profil 30 ×30 mm
•provedení NEREZ lesk
02,kartáč 03/dřevo
dub – povrchová úpra-
va matný polyuretano-
vý lak
•celková délka/roz-
teč úchytů (nožiček)
700/550,500/350
•libovolné rozměry dle
přání zákazníka

Více ....

FR dřevo


• kombinace dřevo -trubka ø30 mm
•provedení NEREZ lesk 02,kartáč 03/dřevo
dub lak polyuretanový-matný
•hloubka 70 mm,celková délka a rozteč úchytů volitelná
•dveřní madla kombinovaná,se vyrábějí na zakázku
•dodací lhůta 4 týdny
•rozměr dle přání zákazníka

Více ....

FR4HR dřevo


•kombinace dřevo-profil
•obdélníkový profil 30×20 mm,čtvercový profil 30×30 mm
•provedení NEREZ lesk 02,kartáč 03/dřevo
dub – povrchová úprava matný polyuretanový lak
•celková délka/rozteč úchytů (nožiček)700/550,500/350
•libovolné rozměry dle přání zákazníka

Více ....

J4HR


•obdélníkový profil
30 ×20 mm,čtvercový
profil 30 ×30 mm
•provedení NEREZ lesk
02,kartáč 03
•celková délka/roz-
teč úchytů (nožiček)
700/550,500/350
•libovolné rozměry dle
přání zákazníka

Více ....

FR4HR


•obdélníkový profil
30 ×20 mm,čtvercový
profil 30 ×30 mm
•provedení NEREZ lesk
02,kartáč 03
•celková délka/roz-
teč úchytů (nožiček)
700/550,500/350
•libovolné rozměry dle
přání zákazníka

Více ....